Spoločnosť PaRELI s.r.o. uskutočňuje realizačné práce a dodávky elektro materiálu so zameraním na:

 • umelé osvetlenie
 • verejné osvetlenie
 • elektrické inštalácie
 • trafostanice
 • líniové stavby - NN, VN
 • štruktúrované kabeláže
 • optické siete
 • elektrické zabezpečovacie systémy EZS
 • priemyselné kamerové systémy CCTV
 • elektrické požiarne signalizácie EPS
 • hlasové signalizácie požiaru HSP

Túto činnosť vykonávame v zmysle §14 ods.1 písm. a) a §15 ods. 4 zákona č. 124/2006 Z.z. na základe oprávnenia č. 212/1/2013-EZ-SO(OU,R,M)-E2-A a oprávnenia č. 150600164/05/2015/EZ/S-O E1-A,B.

Naša spolupráca nekončí pri odovzdaní diela. Vykonávame školenie obsluhy elektrického zariadenia, záručný a pozáručný servis.