Silnoprúdové rozvody

Elektrické inštalácie, bleskozvody, umelé osvetlenie, verejné ostvetlenie, trafostanice, líniové stavby

Slaboprúdové rozvody

Štruktúrovaná kabeláž, optické siete, kamerové systémy, elektrické zabezpečovacie systémy, dochádzkové systémy

Požiarne zariadenia stavby

Elektrická požiarna signalizácia, hlasová signalizácia požiaru, núdzové osvetlenie, náhradné zdroje UPS, DA

Revízie (OPaOS), analýzy

Elektrické zariadenia bez obmedzenia napätia v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu, analýza siete